headerimage
Stærkende Vandværk

Velkommen til Stærkende Vandværk's hjemmeside

  • Vandets Hårdhed dH = 21

23/4-2024:

Vandprøven - Gl. Boring - er kommet og der er ingen problemer.

Prøven er lagt under 'Vandprøver'.

 

22/4-2024:

Vandprøven - Ny Boring - er kommet og der er ingen problemer.

Prøven er lagt under 'Vandprøver'.

 

19/4-2024:

Vandprøven - afgang vandværk - er kommet og der er ingen problemer. Prøven er lagt under 'Vandprøver'.

 

2/4-2024:

2. del af vandprøven, taget d. 7/3, er lagt på hjemmesiden. Som det kan ses, har vi et 'udslag' mht. PFAS samt en pesticid - LM3.

Vi har dags dato bestilt nye prøver fra boringerne samt afgang vandværk, for at finde kilden til forureningen. Forvent ~3 uger før resultatet foreligger.

 

10/3-2024:

D. 7/3 fik vandværket taget vandprøver af Eurofins. De første resultater er kommet i dag - se 'Vandprøver'.

 

16-02-2024:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling -

12/3-2024, kl. 19.00 på Dybkærgård, Stærkendevej 173 hos Per Hyldahn

Dagsorden - se under 'Generalforsamling'

 

06/12-2023:

 

Der bliver en kort afbrydelse i vandet i morgen efter 09.00, da der skal skiftes en afspærringsventil i forbindelse med en vandmåler.

Vi forventer at det maximalt tager 1/2 time.

 

Venligst

Erik

 

26/10-2023:

Resultatet af vandprøverne fra 12/10-23 er kommet. Se under 'Vandprøver'.

Da de indeholdt overskridelser af kravværdierne, blev der taget nye prøver d. 16/10-23. Da de ikke indeholdt overskridelser, betragter Kristian og jeg prøverne fra 12/10 som en fejlanalyse.

 

24/10-2023:

Vi har i dag officielt modtaget mail fra HTK vedr. kogeanbefalingen. Derfor behøver vi ikke at koge vandet mere.

Mail fra HTK: Ophævelse af kogeanbefaling

 

Mvh.

Erik

 

19/10-2023:

Vi har netop modtaget analyseresultaterne fra Eurofins og de er fine.

Derfor - rent uofficielt, behøver vi ikke at koge vandet mere.

HTK ønsker en prøve fra en taphane i ledningsnettet, før de trækker kogeanbefalingen tilbage.

Se under vandprøver.

 

Mvh.

Erik

 

16/10-2023:

 

HTKs kogeanbefaling: HTK anbefaling

 

16/10-2023:

 

Update:

 

Vi har i dag (mandag) gået i gang med kildeopsporing; dvs. der er bestilt nye prøver fra boringerne for at udelukke eller påvise smitte fra disse. Prøverne vil blive taget i dag som en hasteopgave for Eurofins og resultatet vil komme i løbet af onsdagen.

Derefter har vi et bedre billede af hvad der skal gøres - midlertidig lukning af en boring eller desinficering af rørsystemet incl. filer og tanke på vandværket.

 

Mvh.

Erik

 

14/10-2023:

 

Vigtig information:

Eurofins har taget prøver af vandet d. 11/10, og har fundet Coliforme bakterier i vandet - både fra en taphane og direkte fra vandværket.

Da jeg har fået Eurofins mail sent fredag som en varsling, har jeg endnu ikke kontaktet kommunen - de får også mail direkte fra Eurofins.

Da vi før har haft Coliforme bakterier og dengang blev anbefalet en kogeanbefaling, af kommunen, forventer jeg at det samme sker denne gang.

Mandag kommer der en update på situationen.

Eurofins har skrevet en arktikel vedr. Coliforme bakterier:

https://www.eurofins.dk/media/1044/coliforme_vandposten_167.pdf

Se også under 'Referater - Blok'.

 

Mvh.

Erik

 

25-08-2023:

Vigtig information:

Afprøvning af stophaner i jorden og målerbrønde - se følgende dokument:

Afprøvning af afspærringshaner.pdf

 

30-05-2023:

Der vil være afbrydelser i vandforsyningen i morgen d. 31-05-2023. Det skyldes fejlfinding på vandværket for at nedbringe strømforbruget.

Vi beklager den korte frist samt den ulejlighed det kan medføre.

 

23-05-2023:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling - se 'Referater - Blok'

 

11-05-2023:

De på indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling nævnte punkter, blev vedtaget.

Dvs. vi ændre selskabsformen fra I/S til a.m.b.a og derudover ordlyden i vedtægterne fra revisor til bilagskontrollant. Ydermere blev det vedtaget, at information herunder indkaldelser foregår papirløst.

Ordlyden af de nye vedtægter kan ses under 'Vedtægter'.

 

20-04-2023:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling -

10/5-2023, kl. 19.30 på Dybkærgård, Stærkendevej 173 hos Per Hyldahn

Dagsorden - se under 'Generalforsamling'

 

11-04-2023:

Referat fra ordinær generalforsamling - se 'Referater - Blok'

 

23-03-2023:

Ny bestyrelsesoversigt - se 'Bestyrelsen'

 

08-03-2023:

Nyt menupunkt oprettet: 'Ledningsnet/LER2', hvor vores ledningsnet samt stophaner er indtegnet.

 

04-03-2023:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling -

22/3-2023, kl. 19.30 på Dybkærgård, Stærkendevej 173 hos Per Hyldahn

Dagsorden - se under 'Generalforsamling'

 

03-03-2023

Resultatet af vandprøver taget d. 27/2-23, er lagt under 'Vandprøver'.

 

03-02-2023

Onsdag d. 8/2-2023 fra ca. 08.15 til efter middag, vil Rambøll og jeg gå rundt og foretage opmåling af vandledninger, stophaner, målerbrønde og lignende. Da nogle af stophanerne og målerbrøndene ligger inde på matriklerne, bliver vi desværre nødt til at gå ind på grundene (specielt Dybkærvænget).

Formålet med opmålingen er at leve op til kravene i LER2 bekendtgørelsen, der tilsiger at ledningsejere skal have digitaliseret deres net - i vores tilfælde vandledninger osv.

Efter at digitaliseringen og kontrol af data er tilvejebragt, vil de blive lagt på hjemmesiden, således at alle kan se indsamlede data i PDF-format.

Venligst

Erik Ørving

 

18-12-2022:

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 8/12-2022 - se under 'Referater'.

 

15-12-2022:

Så har vandværket fået installeret to nye trykpumper og vandet er kommet tilbage ved 14 tiden. Som sagt, har vi fået redundans på forbrugssiden og derudover, et mindre strømforbrug.

 

09-12-2022:

På torsdag d. 15/12-2022 vil der forekomme afbrydelser i vandet mellem ca. 09.00 og 13.00. Det skyldes, at vandværket er ved at få installeret to nye trykppumper der endeligt skal tilsluttes. Dermed har vi fået redundans på forbrugssiden samt et mindre strømforbrug.

 

09-09-2022:

Det sidste resultat af vandprøverne er lagt op under 'Vandprøver'.

 

29-08-2022:

De første resultater af vandprøverne er lagt op under 'Vandprøver'.

 

21-08-2022:

Torsdag d. 25-08-2022 vil der blive taget vandprøver på vandværket og på ledningsnettet.

Resultatet forventes ca. 1 September og vil blive lagt under 'Vandprøver'.

 

18-07-2022:

Fra d. 19/7-2022 og ugen ud, kan der forekomme enkelte korte afbrydelser af vandforsyningen. I lighed med forrige info, skyldes det ændring af trykpumpe systemet på vandværket. Afbrydelserne vil ske efter kl. 09.00 og inden kl. 15.00.

 

07-07-2022:

D. 14/7-2022 kan der forekomme enkelte korte afbrydelse af vandforsyningen. Det skyldes ændring af trykpumpe systemet på vandværket.

 

07-04-2022:

Elregnskab - se under Referater - Blok.

 

05-04-2022:

Referat fra generalforsamling 2022:

Referat fra Generalforsamling 22

 

01-04-2022:

Resultat af vandprøver - boreprøver; dvs. før filteret direkte fra boringen.

Se under vandprøver

 

16-3-2022:

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling -

 4/4-2022, kl. 19.30, Reerslev Forsamlingshus

 

19-11-2021:

Referat fra generalforsamling 2021:

Referat Generalforsamling 2021

 

18-11-2021:

PFAS vandprøve lagt under 'Vandprøver' - vi har ingen problemer!

 

27-10-2021:

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling -

 16/11-2021, kl. 19.30, Reerslev Forsamlingshus

 

30-09-2021:

Resultat af vandprøve. Se under Vandprøver

 
01-08-2021:
Som funktion af ferie, varetages driften af vandværket af Arne Frandsen, Stærkendevej 155A i perioden 3/8 - 12/8 begge dage incl.
Arne kan træffes på tlf.: 41 35 90 73.
 
26-05-2021:
Fra dags dato, har vandværket ingen formand eller næstformand. Det skyldes ikke uenighed, men sygdom/alder og manglende interesse.
Derfor - såfremt du har ønsker i retning af at blive formand/næstformand i vores private vandværk - kom frisk frem - vi mangler dig.
 

22-02-2021:

Resultat af vandprøve. Se under Vandprøver

 

12-11-2020:

Vandet kan have en brunfarvning - det er ikke farligt, men en konsekvens af branden i huset Stærkendevej 167 og dermed brandvæsnets 'sug' i ledningsnettet.

 

15-10-2020:

Resultatet af vandprøve taget ude på ledningsnettet. Se under Vandprøver.

 

25-04-2020:

Resultatet af den store årlige vandprøve. Se under Vandprøver.

 

16 Mar. 2020:

På grund af Corona virus situationen er Generalforsamlingen den 24. marts 2020 udsat på ubestemt tid.

Derudover:

Vi har i dag e-mailadresser for 22 husstande i Stærkende.

For at lette kontakten til medlemmerne vil vi meget gerne have en e-mailadresse for alle husstande.

Send den venligst til Kristian Riegels Thomsen kristian@riegels.dk med oplysning om navn og adresse.

 

1 Mar. 2020:

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling -

 

24/3-2020, kl. 19.30, Reerslev Forsamlingshus

 

 

 

*** 23/9-2019 ***

 

Koge-anbefalingen er ophævet - ingen problemer med vandet.

Se under 'Vandprøver' og 'Referater - Blok'.

 

 

I tilfælde af vandproblemer

kontaktes

Erik Ørving, tlf.: 40269056

eller en fra bestyrelsen.