headerimage
Stærkende Vandværk

Takstblad


 

Takstbladet for 2020 til 2022/23/24:

 

Takstblad for 2020 -> 2024

                                         2020        2021        2022/23/24

Alm. Vandafgift                  12,00       12,00       12,50
Statsafgift                            6,37         6,37        6,37
Moms 25%                          4,59         4,59        4,72

Ialt                                     22,96       22,96        23,59

Fast afgift pr. måler         600,00     650,00      650,00
Moms 25%                      150,00     162,50      162,50

Ialt                                    750,00     812,50      812,50

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 150,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 30.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.