headerimage
Stærkende Vandværk

Referater - Blok


14/10-23

!!! Midlertidigt koge-anbefaling af drikkevand !!!

Nedennævnte vejledning er fra Danske Vandværker:

”4.1 Kogning Ved kogning forstås i denne vejledning opvarmning af vandet til 100 °C i 1 minut. Vandet skal således »spilkoge«, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 °C i 1 minut. Vandet kan dog anvendes, såfremt vandet i disse maskiner opvarmes til min. 80 °C, idet den akkumulerede drabseffekt ved opvarmning til - og nedkøling fra - 80 ºC svarer til en opvarmning af vandet til 100 ºC i 1 minut.”

 

23-05-2023:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling:

Referat ekstraordinær generalforsamlng 23

 

11-04-2023:

Referat fra ordinær generalforsamling:

Referat ordinær generalforsamling 23

 

23-03-2023:

Elregnskab for 2022:

Eloverblik 22

 

18-12-2022:

Referat fra bestyrelsesmøde 8/12-2022:

Referat, PDF-dokument

 

19/6-22:

Elregnskab - herunder egetforbrug fra solceller (opdateret 19/6-22):

Eloverblik 20

Eloverblik 21

 

1/4-22:

Vandprøver fra 21/3-22 - se under 'Vandprøver'.

 

30/09-21:

Vandprøve fra 27/09-21 - se under 'Vandprøver'.

 

26/05-21:

Formanden Arne Frandsen samt Martin Madsen fratræder bestyrelsen pga. sygdom/alder og manglende interesse. Vandværket mangler derfor formand og næstformand.

 

22/02-21:

Vandprøve fra 17/02-21 - se under 'Vandprøver'.

 

12-11-2020:

Vandet kan have en brunfarvning - det er ikke farligt, men en konsekvens af branden i huset Stærkendevej 167 og dermed brandvæsnets 'sug' i ledningsnettet.

 

15/10-20:

Vandprøve fra 15/10-20 - se under 'Vandprøver'.

 

31/3-20:

Vandprøve fra 19/3-20 - se under 'Vandprøver'.

 

16 Mar. 2020:

På grund af Corona virus situationen er Generalforsamlingen den 24. marts 2020 udsat på ubestemt tid.

1/3-20

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 24-3-20 i Reerslev forsamlingshus kl. 19.30.

23/9-19

Koge-anbefalingen er ophævet. Vandet er uden bakterier. Se under 'Vandprøver'. Mail fra kommunen:

Emne: Ophævelse af kogeanbefaling til Stærkende Vandværk i Høje-Taastrup Kommune

Tak for analyseresultaterne, som blev fremsendt i dag. På baggrund af disse, ophæver vi hermed kogeanbefaling (tidligere kaldet kogepåbud) af drikkevandet fra Stærkende Vandværk udstedt den 16-09-2019.

Årsagen til kogeanbefalingen var, at der blev målt coliforme bakterier i vandet og et for højt kimtal 22.

De seneste prøver udtaget den 19-09-2019 viser, at vandet overholder gældende kvalitetskrav til drikkevand. Der er således ikke målt hverken coliforme bakterier eller for høje kimtal 22 i vandet i de seneste prøver.

Årsagen til overskridelsen af indholdet af coliforme bakterier tilskrives urenheder efter etablering af trykfiltre.

Kommunen har netop drøftet sagen med Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, som på baggrund af de foreliggende resultater er enige i ophævelsen af kogeanbefalingenl.

For at sikre, at vandet fremover kan overholde gældende kvalitetskrav til drikkevand, skal der udtages prøver fra afgang vandværk til mikrobiologisk kontrol igen i starten af oktober måned. Resultatet af prøven skal fremsendes til kommunen pr. mail til tmc@htk.dk senest den 7/10-19.

Som det kan ses, skal der udtages nye prøver i starten af okt. mdr. Når resultatet foreligger, vil de blive tilgængelige under 'Vandprøver'.

 

20/9-19

Vandværket forventer svar på dyrkningerne søndag; dvs. 22/9-19.

19/9-19

Hverken Eurofins eller kommunen har givet lyd fra sig, så situationen er uændret. Vandværket kontakter kommunen i morgen - fredag.

18/9-19

Der bliver løbende taget vandprøver og indtil kommunen giver grønt lys, skal anbefalingen følges.

17/9-19

Vandværket har fået følgende spørgsmål vedrørende opvask:

Der står at opvask i hånden ikke anbefales, men hvad med maskinopvask?

Flere maskintyper skyller efter selve vasken... Og de bruger jo ikke kogende vand.

Teknik- og Miljøcenter i Høje-Taastrup kommune har følgende svar:

Det er et rigtigt godt spørgsmål. Jeg har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed. De anbefaler, at man kun kan bruge opvaskemaskinen hvis den kan klare 100gr. – ellers ikke. De har et forsigtighedsprincip, som gør at det er deres officielle udmelding. Jeg har kontaktet Miljøstyrelsen, som henviser til vejledningen og de anbefalinger der er der.

Jeg har set hvad andre kommuner gør, og de fleste anbefaler ikke maskinopvask.

 

Vandværket har ikke modtaget resultatet at vandprøverne der blev udtaget i går (16/9-19), så derfor stadig den midlertidige koge-anbefaling.

 

16/9-19

!!! Midlertidigt koge-anbefaling af drikkevand !!!

Se information i postkassen

 

Nedennævnte vejledning er fra Danske Vandværker:

”4.1 Kogning Ved kogning forstås i denne vejledning opvarmning af vandet til 100 °C i 1 minut. Vandet skal således »spilkoge«, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 °C i 1 minut. Vandet kan dog anvendes, såfremt vandet i disse maskiner opvarmes til min. 80 °C, idet den akkumulerede drabseffekt ved opvarmning til - og nedkøling fra - 80 ºC svarer til en opvarmning af vandet til 100 ºC i 1 minut.”

3/3-19

Indkaldelse til Generalforsamling.

15/2-17

Indkaldelse til Generalforsamling.

Revisor er Carina Strømberg. Aflæsningstal er fremsendt fra HTK kommune d. 7/3-17.

3/2-16

Indkaldelse til Generalforsamling.

23/2-15

Indkaldelse til Generalforsamling.

25/3-14

Generalforsamling med 4 deltagere.

Der var intet nyt, beretning og regnskab blev godkendt.

Bestyrelsen blev genvalgt og ny suppleant blev Rene Dunweber. Revisor blev Erik Visbæk. Aflæsningstal fra HTK er endnu ikke fremkommet.

2/3-14

Statsafgift og moms for 2015 ændret i takstblad.

17/2-14

Indkaldelse til Generalforsamling

3/1-14

Dong har skiftet elmåler og vi er nu tilsluttet nettoafregning.

31/12-13

Solcellerne har produceret 4060 Kwh.

8/8-13

Solcellerne har indtil nu produceret ca. 2500 Kwh.

28/6-13

Vores årsforbrug er på ca. 5000 Kwh.

14/6-13

Indtil dato er der produceret ca. 700 Kwh. DONG har ikke skiftet måler endnu.

5/6-13

Vores solceller har fra den 22/5 til 2/6 produceret 315 Kwh.

1/6-13

Den 22/5 er anlægget tilsluttet og producerer strøm. Da DONG endnu ikke har været ude og godkende anlægget, producerer det strøm på gamle vilkår.


Generalforsamlingen 2013 besluttede at indhente tilbud på og såfremt rentabiliteten var i orden, at installere et solcelle anlæg til at dække vores årlige strømforbrug.

Da priserne på anlæg er faldet, grundet ændring i tilskudsordningen, har vi fået et meget fordelagtigt tilbud på et 7,5 kw anlæg. Inverteren er ikke en kineser model men af Østrigs oprindelse - Fronius. Prisen er kr. 68000,- + moms. Det vil groft taget sige at anlægget er afskrevet over 10 år, da vores strømforbrug ca. er kr. 10000,- incl. moms årligt.

Anlægget er her i maj måned 2013 monteret, men ikke tilsluttet. Vi forventer at dette sker i slutningen af måneden.


Generalforsamlingen 2012 besluttede at indkøbe et iltnings anlæg - kompressor + fittings - ca kr.: 10.000 - for at forøge iltindholdet i vores vand.

Vandprøverne viser at vi mangler et par procent for at overholde normen.

Bemærkning:

Iltnings anlægget er installeret i juni/juli 2012 og de foreløbige målinger viser at vi nu overholder normen.