headerimage
Stærkende Vandværk

Generalforsamling


16-02-2024

Stærkende Vandværk
Generalforsamling


Ordinær generalforsamling afholdes på Dybkærgård, Stærkendevej 173 hos Per Hyldahn, tirsdag, den 12. mar. 2024 kl. 19:00 med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrolantsuppleant

8. Eventuelt

 

Vandværket har en fuldtallig bestyrelse, hvilket betyder at det 'farefrit' at deltage, da ingen andre skal vælges - alle ønsker genvalg.

 

Der er gratis øl, kaffe og kage til generalforsamlingen.


Status for vandværket:

Vandværket kører stort set uden problemer; dog har vi besluttet at den gamle boring skal renoveres i nærmeste fremtid. Vi er ved at indhente tilbud på entreprisen.


Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside - https://www.reerslev-sterkende.dk/stervandv/ - der bliver opdateret jævnligt og efter behov.


Venligst
Bestyrelsen

 

Link til regnskab 2023/budget 2024:

 Regnskab 23/budget 24

 


 

20-04-2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Stærkende Vandværk indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 10/5-23, kl. 19.30 på Dybkærgård, Stærkendevej 173 hos Per Hyldahn.

1)   Valg af dirigent

2)   Ændring fra I/S til A.m.b.a

3)   Ændring af ordlyd fra revisor og revisorsuppleant til bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant - §8 og §12

4)   Ændring til papirløst selskab og hermed også ordlyden af §8 i vedtægterne

 

I §8 i vedtægterne står der lige nu:

"Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med angivelse af dagsorden."

 

Det foreslår vi ændret til:

"Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel i vandværkets facebookgruppe, på hjemmesiden samt sendt ud til alle medlemmer tilmeldt maillisten. Derudover kan indkaldelsen ligeledes annonceres i en lokal avis med angivelse af dagsordenen."

5)   Eventuelt

 

Der er gratis øl, kaffe og kage til den ekstraordinære generalforsamlingen.

 

Venligst

Bestyrelsen

Link til de nye vedtægter - der ikke er vedtaget endnu:

Ikke vedtagne vedtægter - Stærkende Vandværk

 

 

04-03-2023

Stærkende Vandværk
Generalforsamling


Ordinær generalforsamling afholdes på Dybkærgård, Stærkendevej 173 hos Per Hyldahn, onsdag, den 22. mar. 2023 kl. 19:30 med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

5.1. Ændring af vedtægter fra I/S til a.m.b.a.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrolantsuppleant

8. Eventuelt:

8.1. Check og registrering af defekte stophaner

8.2. BWT-anlæg i vandhøjen

8.3. Optagning af borepumper på skift hver 5. år

8.4. Gennemgang af træskelet under solceller og evt. udskiftning af defekte lægter

8.5. Test af solceller samt batteri i pumpehuset

8.6. Hjertestarter

 

Vandværket har fundet to nye kandidater som bestyrelses medlemmer, hvilket betyder at bestyrelsen for første gang i mange år er fuldtallig, såfremt de bliver valgt.

Dermed er det også 'farefrit' at deltage, da ingen andre skal vælges - alle ønsker genvalg.

Som det kan ses af agendaen under 'Eventuelt', er der en del emner der skal behandles.

Der er gratis øl, kaffe og kage til generalforsamlingen.


Status for vandværket:

Vandværket kører uden problemer og vi har nu to trykpumper hvilket giver os redundans samt et mindre strømforbrug.


Fremover vil kontakten fra vandværket til forbrugerne ske elektronisk - enten via mail eller facebook.

Derfor har vi brug for enten jeres e-mailadresse eller at i ansøger om medlemsskab i facebook gruppen www.facebook.com/groups/3351026978550945.

Såfremt i ikke allerede har sendt mailadressen til vandværket, send den til Kristian Riegels Thomsen på ’kristian@riegels.dk’- med oplysning om navn og adresse eller ovennævnte facebook gruppe.


Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside - https://www.reerslev-sterkende.dk/stervandv/ - der bliver opdateret jævnligt og efter behov.


Venligst
Bestyrelsen

 

Link til regnskab 2022/budget 2023:

Regnskab 2022/Budget 2023

 


 

16-4-2022

Stærkende Vandværk
Generalforsamling


Ordinær generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlingshus, mandag, den 4. apr. 2022 kl. 19:30 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt


Re. Pkt. 3: Regnskaberne for 2021 kan findes på hjemmesiden under punktet - ’Generalforsamling’.


Vandværket mangler en ny formand og næstformand – derfor er det vigtigt, at så mange som muligt møder op for at viderefører vandværkets investeringer i fremtiden og dermed undgå problemer med vandforsyningen i Stærkende.

Der er gratis øl, kaffe og kage til generalforsamlingen.


Status for vandværket:

Vandværket kører for øjeblikket uden problemer og trykfilteret fungerer problemløst. Der er dog skiftet til reservetrykpumpen, da den gamle ’hylede’ i lejerne.


For at lette kontakten til medlemmerne, vil vi meget gerne have en e-mailadresse for hver husstand.
Send den venligst til Kristian Riegels Thomsen på ’kristian@riegels.dk’ – såfremt i ikke allerede har sendt den - med oplysning om navn og adresse.


Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside - https://www.reerslev-sterkende.dk/stervandv/ - der bliver opdateret jævnligt og efter behov.


Venligst
Bestyrelsen

 

 Link til regnskab 2021:

 

 

16 Mar. 2022:

Stærkende Vandværk
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlingshus, mandag, den 4. apr. 2022 kl. 19:30 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
Re. Pkt. 3: Regnskaberne for 2021 kan findes på hjemmesiden under punktet - ’Generalforsamling’.
Vandværket mangler en ny formand og næstformand – derfor er det vigtigt, at så mange som muligt møder op for at viderefører vandværkets investeringer i fremtiden og dermed undgå problemer med vandforsyningen i Stærkende.
Status for vandværket:
Der er gratis øl, kaffe og kage til generalforsamlingen.
Vandværket kører for øjeblikket uden problemer og trykfilteret fungerer problemløst. Der er dog skiftet til reservetrykpumpen, da den gamle ’hylede’ i lejerne.
For at lette kontakten til medlemmerne, vil vi meget gerne have en e-mailadresse for hver husstand.
Send den venligst til Kristian Riegels Thomsen på ’kristian@riegels.dk’ – såfremt i ikke allerede har sendt den - med oplysning om navn og adresse.
Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside - https://www.reerslev-sterkende.dk/stervandv/ - der bliver opdateret jævnligt og efter behov.
Venligst
Bestyrelsen

 

 

27 Okt. 2021:

Ordinær generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlingshus, tirsdag, den 16. nov. 2021 kl. 19:30 med følgende dagsorden:

 Valg af dirigent

 1. Bestyrelsens beretning
 2. Det reviderede regnskab for 2019 og 2020 forelægges til godkendelse
 3. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt

 Re. Pkt. 3: Regnskaberne for 2019 og 2020 kan findes på hjemmesiden under punktet - ’Generalforsamling’.

 Vandværket mangler en ny formand og næstformand – derfor er det vigtigt, at så mange som muligt møder op for at viderefører vandværkets investeringer i fremtiden og dermed undgå problemer med vandforsyningen i Stærkende.

 

Status for vandværket:

 Der er gratis øl, kaffe og kage til generalforsamlingen.

 Vandværket kører for øjeblikket uden problemer og trykfilteret fungerer problemløst. Der er taget vandprøve d. 28/9-21, hvor resultatet kan ses på vandværkets hjemmesiden.

Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside - https://www.reerslev-sterkende.dk/stervandv/ - der bliver opdateret jævnligt og efter behov.

 

26 Maj 2021:

Bestyrelsen har holdt møde og som det kan ses, er formanden og næstformanden afgået. Derfor kører vandværket indtil videre med administrativt nedsat kapasitet indtil der er fundet en løsning.

 Link til regnskab 2020:

 

16 Mar. 2020:

På grund af Corona virus situationen er Generalforsamlingen den 24. marts 2020 udsat på ubestemt tid.

29/2-20

2020 - Ordinær generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlingshus tirsdag, den 24. marts 2020 kl. 19:30 med følgende dagsorden:
     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
     4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
     5. Behandling af indkomne forslag
     6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
     7. Valg af revisorer
     8. Eventuelt
Til bestyrelsen er Arne Frandsen, Martin Madsen og Kristian Riegels Thomsen på valg. Alle er villige til genvalg.
Carina Strømberg er villig til genvalg som revisor-

Takstblad for 2020 ->

                                          2018        2019        2020        2021

Alm. Vandafgift                  11,00       11,00       12,00      12,00
Statsafgift                           6,37         6,37         6,37        6,37
Moms 25%                         4,35         4,35         4,59        4,59

Ialt                                     21,72       21,72       22,96      22,96

Fast afgift pr. måler           500,00    600,00      600,00     650,00
Moms 25%                        125,00    150,00      150,00     162,50

Ialt                                     625,00     750,00      750,00     812,50

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 150,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 30.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.

Status for vandværket:


Vandværket er gældfrit og har en formue på ca. 225.000 kr. plus tilgodehavende moms på ca. 40.000 kr.

Ombygningen af vandværket har kostet ca. 160.000 kr. og det kører OK.
Der er gratis øl og kaffe til generalforsamlingen.
For at lette kontakten til medlemmerne vil vi meget gerne have en e-mailadresse for hver husstand.
Send den venligst til Kristian Riegels Thomsen kristian@riegels.dk med oplysning om navn og adresse.
Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside https://www.reerslev-sterkende.dk/stervandv/

 Regnskab 2019 og Budget 2020:

Link til regnskab

Link til budget.

 

27/8-19

Smeden og elektrikeren har nu installeret og testet installationen af trykfilteret. Idriftsættelse af trykfilteret forventes på torsdag, 29/8-19. Derudover vil der blive foretaget vandprøver indenfor en måned. Resultatet vil blive oploaded under 'Vandprøver' når vi modtager dem.

3/3-19

2019 - Ordinær generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlingshus mandag den 18. marts 2019, kl. 19.30 med følgende dagsorden:


     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Regnskab for 2018
     4. Indkomne forslag
     5. Valg af bestyrelse - Erik Ørving og Rene Dueveber er på valg
     6. Valg af suppleant Per Hyldahn
     7. Valg af revisor Carina Rasmussen
     8. Budget og takstblad
     9. Eventuelt

Takstblad for 2019 ->

                                          2017        2018        2019        2020

Alm. Vandafgift                  11,00       11,00       11,00      12,00
Statsafgift                           6,25         6,37         6,37        6,37
Moms 25%                          4,31         4,35         4,35        4,59

Ialt                                     21,56       21,72       21,72      22,96

Fast afgift pr. måler           500,00    500,00      600,00     600,00
Moms 25%                        125,00    125,00      150,00     150,00

Ialt                                   625,00     625,00      750,00     750,00

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 150,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 30.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.

Status for vandværket:

Vandværket er gældfri og har en formue på. Kr. 400.000 Kr. Vandledninger og pumper har ikke givet problemer de sidste 12 år.
Reerslev vandværk har trukket sig fra en mulig sammenlægning og bestyrelsen har derfor vedtaget at etablerer et trykfilter til udskilning af jern, okker og mangan samt diverse urenheder, således at vores måleresultater bliver bedre.

Smeden har først tid i marts-april, og det vil give nogle få meget korte stop i vandforsyningen og vil ske om formiddagen hverdage mellem 09,00 og 12,00.

Mød op på Gen. forsamlingen og få mere at vide.

 

15/2-17

2017 - Ordinær generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlingshus onsdag den 22. marts 2017, kl. 19.30.

     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Regnskab for 2016
     4. Indkomne forslag
     5. Valg af bestyrelse - Erik Ørving og Rene Dueveber er på valg
     6. Valg af suppleant Per Hyldahn
     7. Valg af revisor
     8. Budget og takstblad
     9. Eventuelt

Takstblad for 2017 ->

                                          2015        2016        2017        2018

Alm. Vandafgift                  10,50       10,50       11,00      11,00
Statsafgift                           6,13         6,25         6,25        6,25
Moms 25%                          4,15         4,19         4,31        4,31

Ialt                                     20,78       20,94       21,56      21,56

Fast afgift pr. måler           400,00    425,00      500,00     500,00
Moms 25%                        100,00    106,25      125,00     125,00

Ialt                                   500,00     531,25      625,00     625,00

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 150,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 30.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.

Status for vandværket:

Vandværket er gældfri og har en formue på. Kr. 235.000 Kr.
Der har i 2016 været afholdt udgifter til ny strømforsyning fra møllens transformator på 90.000 Kr. incl. moms på grund af dårligt arbejde for 20-30 år side.
Vandledninger og pumper har ikke givet problemer de sidste 10 år.
Vandprøver er OK og vandet kan anvendes direkte fra boringerne.

Husk at møde op på generalforsamlingen og få mere at vide om DIT vandværk. Der er GRATIS øl og kaffe.3/2-16:

2016 -
Ordinær generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlingshus onsdag den 16. marts 2016, kl. 19.30 med følgende dagsorden:

     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Regnskab
     4. Indkomne forslag
     5. Valg af bestyrelse - Arne Frandsen, Martin Madsen og Karsten Sørensen er på valg
     6. Valg af revisor
     7. Budget og takstblad
     8. Eventuelt

Takstblad for 2016 ->

                                          2014        2015        2016        2017

Alm. Vandafgift                  10,00       10,50       10,50      11,00
Statsafgift                           6,13         6,13         6,25        6,25
Moms 25%                          4,03         4,15         4,19        4,31

Ialt                                     20,16       20,78       20,94      21,56

Fast afgift pr. måler           375,00    400,00      425,00     425,00
Moms 25%                         93,75     100,00      106,25     106,25

Ialt                                   468,75     500,00      531,25     531,25

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 100,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 25.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.

Status for vandværket:

Vandværket er gældfri og har en formue på. Kr. 238964,55.
Der har ikke i de sidste 9 år været afholdt udgifter til ledninger og vandværk. Solcellerne har sparet vandværket for ca. kr. 5000,00 i 2015.

Husk at møde op på generalforsamlingen og få mere at vide om DIT vandværk. Der er gratis øl og kaffe.


RETTELSE:

Mandag 16. marts 2015, kl. 19.30.

23/2-15:


2015 -
Ordinær generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlingshus onsdag den 16. marts 2015, kl. 19.30 med følgende dagsorden:

     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Regnskab
     4. Indkomne forslag
     5. Valg af bestyrelse og supp.Carsten Laursen og Erik Ørving er på valg. Supp. er Rene Dunweber
     6. Valg af revisor
     7. Budget og takstblad
     8. Eventuelt

Takstblad for 2015 ->

                                          2013        2014        2015        2016

Alm. Vandafgift                    9,50       10,00       10,50      10,50
Statsafgift                           6,13         6,13         6,13        6,13
Moms 25%                          3,90         4,03         4,15        4,15

Ialt                                    19,53       20,16       20,78      20,78

Fast afgift pr. måler           350,00    375,00      400,00     425,00
Moms 25%                         87,50      93,75      100,00     106,25

Ialt                                   437,50    468,50      500,00     531,25

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 100,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 25.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.

Status for vandværket:

Vandværket er gældfri og har en formue på ca. Kr. 190.000,00.
Der har ikke i de sidste 8 år været afholdt udgifter til ledninger og vandværk. Solcellerne har sparet vandværket for ca. kr. 7000,00 i 2014.

Husk at møde op på generalforsamlingen og få mere at vide om DIT vandværk. Der er gratis øl og kaffe.

 

26/3-14:

2014 - Ordinær generalforsamling blev afholdt i Reerslev Forsamlingshus onsdag den 19. marts 2014, kl. 19.30 med følgende dagsorden:
     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Regnskab
     4. Indkomne forslag
     5. Valg af bestyrelse og supp. Afgør Arne Frandsen, Martin Madsen og Karsten Sørensen. Der er ingen supp.
     6. Valg af revisor og supp.
     7. Budget og takstblad
     8. Eventuelt

Takstblad for 2014 ->

                                          2013        2014        2015

Alm. Vandafgift                     9,50       10,00       10,50
Statsafgift                            6,13         6,13         6,13
Moms 25%                           3,90         4,03         4,15

Ialt                                     19,53       20,16       20,78

Fast afgift pr. måler           350,00    375,00      400,00
Moms 25%                         87,50      93,75      100,00

Ialt                                   437,50    468,50      500,00

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 100,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 25.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.

Status for vandværket:

Vandværket er gældfri og har en formue på ca. Kr. 170.000,00.
Der har ikke i de sidste 7 år været afholdt udgifter til ledninger og vandværk. Dog er trykpumpen blevet ombyttet med den i reserve værende pumpe. Solcellerne har givet 4060 kWh. på de 8 mdr. de har været opsat og sparet vandværket for ca. kr. 8000,00 i 2013. Nu har Dong som forventet udskiftet el-måleren og besparelsen for 2014 bliver ikke så stor.
Husk at møde op på generalforsamlingen og få mere at vide om DIT vandværk. Der er gratis øl og kaffe.

 


2013 - Ordinær generalforsamling blev afholdt i Reerslev Forsamlingshus onsdag den 25. marts 2013, kl. 19.30 med følgende dagsorden:
     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Regnskab
     4. Indkomne forslag
     5. Valg af bestyrelse og supp. På valg er Erik Ørving og Carsten Laursen
     6. Valg af revisor og supp.
     7. Eventuelt


Takstblad for 2013 ->

                                          2012        2013        2014

Alm. Vandafgift                    8,50         9,50       10,00
Statsafgift                           5,90         6,13         6,13
Moms 25%                          3,60         3,90         4,04


Ialt                                    18,00       19,53       20,17

Fast afgift pr. måler           350,00    350,00      375,00
Moms 25%                         87,50      87,50        93,75


Ialt                                   437,50    437,50      468,75

Storforbruger (Dybkærgård) udgør, da forbruget er faldet til under 4000 m3 pr. år.

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 100,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 20.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.


Status for vandv�rket:

Vandværket er gældfri og har en formue på ca. Kr. 235.000,00.
Der har ikke i de sidste 5 år været afholdt udgifter til ledninger og vandværk, ud over de alm. driftsudgifter. En borepumpe har dog været oppe til eftersyn og afsyring.
Der er monteret trykpumpe til yderligere iltning af vandet.
Vandprøver er fine og iltindholdet er nu oppe på normal.
Der påsættes et afkalkningsanlæg på vandværket i uge 10. Se virkningerne heraf på www.amteck.dk eller www.kalkknuser.dk. Ellers ring til 41359073.

Husk at møde op på generalforsamlingen og få mere at vide om DIT vandværk. Der er gratis øl og kaffe.


 2012 - Ordinær generalforsamling blev afholdt i Reerslev Forsamlingshus onsdag den 21. marts 2012, kl. 19.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag: Regulativ til godkendelse
 5. Valg af bestyrelse og supp. På valg er Arne Frandsen, Peter K. Jensen og Michal B. Clausen
 6. Valg af revisor og supp.
 7. Budget og Takstblad
 8. Eventuelt

Takstblad for 2012 ->

                                           2011        2012        2013


Alm. Vandafgift                     7,00         8,50         9,50
Statsafgift                            5,00         5,90         6,13
Moms 25%                           3,00         3,60         3,90


Ialt                                     15,00       18,00       19,53

Fast afgift pr. måler             300,00     350,00     350,00
Moms 25%                            75,00       87,50      87,50


Ialt                                      375,00     437,50     437,50


Storforbruger (Dybkærgård)           25% rabat på alm. vandafgift

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning 100,00 kr. plus moms og i øvrigt efter H.T.K. takstblad.


Status for vandværket


Vandværket er gældsfri og har en formue på ca. 190.000,00 kr.
Der har i de sidste 4 år ikke været afholdt udgifter til ledninger og vandværk ud over de alm. driftsudgifter. En af borepumperne har dog været oppe til eftersyn og afsyring mm.
Vandprøver er fine - ingen påtale, dog er ilt indholdet i underkanten, men smagen er ok.

Husk at møde op til generalforsamlingen og få mere at vide om DIT vandværk. Der gratis øl og kaffe.