Vedtægter


Stærkende Vandværks vedtægter:

Stærkende Vandværk Vedtægter.pdf

Derudover:

Fælles vandregulativ for HTK kommune:

http://www2.htk.dk/Teknik_og_miljoecenter/Miljoe/Vandforsyning/Faelles_normalregulativ_private_vandvaerker_HTK.pdf