Ledningsnet/LER2


Stærkende Vandværks ledningsnet er primo marts 23, blevet digitaliseret. Hensigten har været at leve op til lovgivningen omkring Ledningsejerregistret - populært kaldet LER2.

Resultatet kan ses via følgende link:

https://staerkendevandgis.vandnet.dk

Såfremt der er nogle spørgsmål el. lignende til ovenstående - kontakt erik.oerving@gmail.com.