Generalforsamling


16 Mar. 2020:

På grund af Corona virus situationen er Generalforsamlingen den 24. marts 2020 udsat på ubestemt tid.

29/2-20

2020 - Ordinær generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlingshus tirsdag, den 24. marts 2020 kl. 19:30 med følgende dagsorden:
     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
     4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
     5. Behandling af indkomne forslag
     6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
     7. Valg af revisorer
     8. Eventuelt
Til bestyrelsen er Arne Frandsen, Martin Madsen og Kristian Riegels Thomsen på valg. Alle er villige til genvalg.
Carina Strømberg er villig til genvalg som revisor-

Takstblad for 2020 ->

                                          2018        2019        2020        2021

Alm. Vandafgift                  11,00       11,00       12,00      12,00
Statsafgift                           6,37         6,37         6,37        6,37
Moms 25%                         4,35         4,35         4,59        4,59

Ialt                                     21,72       21,72       22,96      22,96

Fast afgift pr. måler           500,00    600,00      600,00     650,00
Moms 25%                        125,00    150,00      150,00     162,50

Ialt                                     625,00     750,00      750,00     812,50

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 150,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 30.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.

Status for vandværket:


Vandværket er gældfrit og har en formue på ca. 225.000 kr. plus tilgodehavende moms på ca. 40.000 kr.

Ombygningen af vandværket har kostet ca. 160.000 kr. og det kører OK.
Der er gratis øl og kaffe til generalforsamlingen.
For at lette kontakten til medlemmerne vil vi meget gerne have en e-mailadresse for hver husstand.
Send den venligst til Kristian Riegels Thomsen kristian@riegels.dk med oplysning om navn og adresse.
Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside https://www.reerslev-sterkende.dk/stervandv/

 Regnskab 2019 og Budget 2020:

Link til regnskab

Link til budget.

 

27/8-19

Smeden og elektrikeren har nu installeret og testet installationen af trykfilteret. Idriftsættelse af trykfilteret forventes på torsdag, 29/8-19. Derudover vil der blive foretaget vandprøver indenfor en måned. Resultatet vil blive oploaded under 'Vandprøver' når vi modtager dem.

3/3-19

2019 - Ordinær generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlingshus mandag den 18. marts 2019, kl. 19.30 med følgende dagsorden:


     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Regnskab for 2018
     4. Indkomne forslag
     5. Valg af bestyrelse - Erik Ørving og Rene Dueveber er på valg
     6. Valg af suppleant Per Hyldahn
     7. Valg af revisor Carina Rasmussen
     8. Budget og takstblad
     9. Eventuelt

Takstblad for 2019 ->

                                          2017        2018        2019        2020

Alm. Vandafgift                  11,00       11,00       11,00      12,00
Statsafgift                           6,25         6,37         6,37        6,37
Moms 25%                          4,31         4,35         4,35        4,59

Ialt                                     21,56       21,72       21,72      22,96

Fast afgift pr. måler           500,00    500,00      600,00     600,00
Moms 25%                        125,00    125,00      150,00     150,00

Ialt                                   625,00     625,00      750,00     750,00

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 150,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 30.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.

Status for vandværket:

Vandværket er gældfri og har en formue på. Kr. 400.000 Kr. Vandledninger og pumper har ikke givet problemer de sidste 12 år.
Reerslev vandværk har trukket sig fra en mulig sammenlægning og bestyrelsen har derfor vedtaget at etablerer et trykfilter til udskilning af jern, okker og mangan samt diverse urenheder, således at vores måleresultater bliver bedre.

Smeden har først tid i marts-april, og det vil give nogle få meget korte stop i vandforsyningen og vil ske om formiddagen hverdage mellem 09,00 og 12,00.

Mød op på Gen. forsamlingen og få mere at vide.

 

15/2-17

2017 - Ordinær generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlingshus onsdag den 22. marts 2017, kl. 19.30.

     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Regnskab for 2016
     4. Indkomne forslag
     5. Valg af bestyrelse - Erik Ørving og Rene Dueveber er på valg
     6. Valg af suppleant Per Hyldahn
     7. Valg af revisor
     8. Budget og takstblad
     9. Eventuelt

Takstblad for 2017 ->

                                          2015        2016        2017        2018

Alm. Vandafgift                  10,50       10,50       11,00      11,00
Statsafgift                           6,13         6,25         6,25        6,25
Moms 25%                          4,15         4,19         4,31        4,31

Ialt                                     20,78       20,94       21,56      21,56

Fast afgift pr. måler           400,00    425,00      500,00     500,00
Moms 25%                        100,00    106,25      125,00     125,00

Ialt                                   500,00     531,25      625,00     625,00

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 150,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 30.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.

Status for vandværket:

Vandværket er gældfri og har en formue på. Kr. 235.000 Kr.
Der har i 2016 været afholdt udgifter til ny strømforsyning fra møllens transformator på 90.000 Kr. incl. moms på grund af dårligt arbejde for 20-30 år side.
Vandledninger og pumper har ikke givet problemer de sidste 10 år.
Vandprøver er OK og vandet kan anvendes direkte fra boringerne.

Husk at møde op på generalforsamlingen og få mere at vide om DIT vandværk. Der er GRATIS øl og kaffe.3/2-16:

2016 -
Ordinær generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlingshus onsdag den 16. marts 2016, kl. 19.30 med følgende dagsorden:

     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Regnskab
     4. Indkomne forslag
     5. Valg af bestyrelse - Arne Frandsen, Martin Madsen og Karsten Sørensen er på valg
     6. Valg af revisor
     7. Budget og takstblad
     8. Eventuelt

Takstblad for 2016 ->

                                          2014        2015        2016        2017

Alm. Vandafgift                  10,00       10,50       10,50      11,00
Statsafgift                           6,13         6,13         6,25        6,25
Moms 25%                          4,03         4,15         4,19        4,31

Ialt                                     20,16       20,78       20,94      21,56

Fast afgift pr. måler           375,00    400,00      425,00     425,00
Moms 25%                         93,75     100,00      106,25     106,25

Ialt                                   468,75     500,00      531,25     531,25

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 100,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 25.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.

Status for vandværket:

Vandværket er gældfri og har en formue på. Kr. 238964,55.
Der har ikke i de sidste 9 år været afholdt udgifter til ledninger og vandværk. Solcellerne har sparet vandværket for ca. kr. 5000,00 i 2015.

Husk at møde op på generalforsamlingen og få mere at vide om DIT vandværk. Der er gratis øl og kaffe.


RETTELSE:

Mandag 16. marts 2015, kl. 19.30.

23/2-15:


2015 -
Ordinær generalforsamling afholdes i Reerslev Forsamlingshus onsdag den 16. marts 2015, kl. 19.30 med følgende dagsorden:

     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Regnskab
     4. Indkomne forslag
     5. Valg af bestyrelse og supp.Carsten Laursen og Erik Ørving er på valg. Supp. er Rene Dunweber
     6. Valg af revisor
     7. Budget og takstblad
     8. Eventuelt

Takstblad for 2015 ->

                                          2013        2014        2015        2016

Alm. Vandafgift                    9,50       10,00       10,50      10,50
Statsafgift                           6,13         6,13         6,13        6,13
Moms 25%                          3,90         4,03         4,15        4,15

Ialt                                    19,53       20,16       20,78      20,78

Fast afgift pr. måler           350,00    375,00      400,00     425,00
Moms 25%                         87,50      93,75      100,00     106,25

Ialt                                   437,50    468,50      500,00     531,25

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 100,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 25.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.

Status for vandværket:

Vandværket er gældfri og har en formue på ca. Kr. 190.000,00.
Der har ikke i de sidste 8 år været afholdt udgifter til ledninger og vandværk. Solcellerne har sparet vandværket for ca. kr. 7000,00 i 2014.

Husk at møde op på generalforsamlingen og få mere at vide om DIT vandværk. Der er gratis øl og kaffe.

 

26/3-14:

2014 - Ordinær generalforsamling blev afholdt i Reerslev Forsamlingshus onsdag den 19. marts 2014, kl. 19.30 med følgende dagsorden:
     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Regnskab
     4. Indkomne forslag
     5. Valg af bestyrelse og supp. Afgør Arne Frandsen, Martin Madsen og Karsten Sørensen. Der er ingen supp.
     6. Valg af revisor og supp.
     7. Budget og takstblad
     8. Eventuelt

Takstblad for 2014 ->

                                          2013        2014        2015

Alm. Vandafgift                     9,50       10,00       10,50
Statsafgift                            6,13         6,13         6,13
Moms 25%                           3,90         4,03         4,15

Ialt                                     19,53       20,16       20,78

Fast afgift pr. måler           350,00    375,00      400,00
Moms 25%                         87,50      93,75      100,00

Ialt                                   437,50    468,50      500,00

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 100,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 25.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.

Status for vandværket:

Vandværket er gældfri og har en formue på ca. Kr. 170.000,00.
Der har ikke i de sidste 7 år været afholdt udgifter til ledninger og vandværk. Dog er trykpumpen blevet ombyttet med den i reserve værende pumpe. Solcellerne har givet 4060 kWh. på de 8 mdr. de har været opsat og sparet vandværket for ca. kr. 8000,00 i 2013. Nu har Dong som forventet udskiftet el-måleren og besparelsen for 2014 bliver ikke så stor.
Husk at møde op på generalforsamlingen og få mere at vide om DIT vandværk. Der er gratis øl og kaffe.

 


2013 - Ordinær generalforsamling blev afholdt i Reerslev Forsamlingshus onsdag den 25. marts 2013, kl. 19.30 med følgende dagsorden:
     1. Valg af dirigent
     2. Bestyrelsens beretning
     3. Regnskab
     4. Indkomne forslag
     5. Valg af bestyrelse og supp. På valg er Erik Ørving og Carsten Laursen
     6. Valg af revisor og supp.
     7. Eventuelt


Takstblad for 2013 ->

                                          2012        2013        2014

Alm. Vandafgift                    8,50         9,50       10,00
Statsafgift                           5,90         6,13         6,13
Moms 25%                          3,60         3,90         4,04


Ialt                                    18,00       19,53       20,17

Fast afgift pr. måler           350,00    350,00      375,00
Moms 25%                         87,50      87,50        93,75


Ialt                                   437,50    437,50      468,75

Storforbruger (Dybkærgård) udgør, da forbruget er faldet til under 4000 m3 pr. år.

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning kr. 100,00 plus moms og i øvrigt efter HTK's takstblad.

Tilslutning for nye forbrugere kr. 20.000,00 plus moms, samt udgifter til nye ledninger.


Status for vandv�rket:

Vandværket er gældfri og har en formue på ca. Kr. 235.000,00.
Der har ikke i de sidste 5 år været afholdt udgifter til ledninger og vandværk, ud over de alm. driftsudgifter. En borepumpe har dog været oppe til eftersyn og afsyring.
Der er monteret trykpumpe til yderligere iltning af vandet.
Vandprøver er fine og iltindholdet er nu oppe på normal.
Der påsættes et afkalkningsanlæg på vandværket i uge 10. Se virkningerne heraf på www.amteck.dk eller www.kalkknuser.dk. Ellers ring til 41359073.

Husk at møde op på generalforsamlingen og få mere at vide om DIT vandværk. Der er gratis øl og kaffe.


 2012 - Ordinær generalforsamling blev afholdt i Reerslev Forsamlingshus onsdag den 21. marts 2012, kl. 19.30 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag: Regulativ til godkendelse
  5. Valg af bestyrelse og supp. På valg er Arne Frandsen, Peter K. Jensen og Michal B. Clausen
  6. Valg af revisor og supp.
  7. Budget og Takstblad
  8. Eventuelt

Takstblad for 2012 ->

                                           2011        2012        2013


Alm. Vandafgift                     7,00         8,50         9,50
Statsafgift                            5,00         5,90         6,13
Moms 25%                           3,00         3,60         3,90


Ialt                                     15,00       18,00       19,53

Fast afgift pr. måler             300,00     350,00     350,00
Moms 25%                            75,00       87,50      87,50


Ialt                                      375,00     437,50     437,50


Storforbruger (Dybkærgård)           25% rabat på alm. vandafgift

Rykkergebyr samt gebyr for manglende aflæsning 100,00 kr. plus moms og i øvrigt efter H.T.K. takstblad.


Status for vandværket


Vandværket er gældsfri og har en formue på ca. 190.000,00 kr.
Der har i de sidste 4 år ikke været afholdt udgifter til ledninger og vandværk ud over de alm. driftsudgifter. En af borepumperne har dog været oppe til eftersyn og afsyring mm.
Vandprøver er fine - ingen påtale, dog er ilt indholdet i underkanten, men smagen er ok.

Husk at møde op til generalforsamlingen og få mere at vide om DIT vandværk. Der gratis øl og kaffe.