BNBO


Dette afsnit er til de forskellige BNBO dokumenter, der vedrører Stærkende Vandværk.

 

 Jan. 2014:

Link til BNBO-udredning med indvindingskort Stærkende Vandværk side 112 fortløbende:
http://www2.htk.dk/Teknik_og_miljoecenter/Miljoe/BNBO/BNBO-udregning-for-almene-vandvaerker-
HTK.pdf

 

2018:

Ishøj Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse hovedrapport
https://ishoj.dk/media/2wzlskjs/indsatsplan-for-ish%C3%B8j-solh%C3%B8j.pdf


Bilag 1 og 2 til ’
Ishøj Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse hovedrapport er også interessante
for Vandværket:

Bilag 1 Gennemgang af kildepladser side 54 fortløbende:

http://www2.htk.dk/Teknik_og_miljoecenter/Miljoe/Grundvand/Bilag-1-Kildepladsgennemgang.pdf

Bilag 2 Overvågningsprogram side 15 fortløbende:

http://www2.htk.dk/Teknik_og_miljoecenter/Miljoe/Grundvand/Bilag-2-Overvaagningsprogram.pdf
.

 

2/12-2021:
COWI / HTK's BNBO-risikovurdering for Stærkende Vandværk:
BNBO-risikovurdering for Stærkende Vandværk
 
3/12-2021:
HTK's Høring vedr. BNBO - Stærkende Vandværk:
Høring af BNBO-risikovurdering ved Stærkende Vandværk
 
27/1-2022:
Stærkende Vandværks høringssvar til HTK:
Høringssvar fra Stærkende Vandværk
 
 

 

 

..