Velkommen til Stærkende Vandværk's hjemmeside

 


01-08-2021:
Som funktion af ferie, varetages driften af vandværket af Arne Frandsen, Stærkendevej 155A i perioden 3/8 - 12/8 begge dage incl.
Arne kan træffes på tlf.: 41 35 90 73.
 
26-05-2021:
Fra dags dato, har vandværket ingen formand eller næstformand. Det skyldes ikke uenighed, men sygdom/alder og manglende interesse.
Derfor - såfremt du har ønsker i retning af at blive formand/næstformand i vores private vandværk - kom frisk frem - vi mangler dig.
 

22-02-2021:

Resultat af vandprøve. Se under Vandprøver

 

12-11-2020:

Vandet kan have en brunfarvning - det er ikke farligt, men en konsekvens af branden i huset Stærkendevej 167 og dermed brandvæsnets 'sug' i ledningsnettet.

 

15-10-2020:

Resultatet af vandprøve taget ude på ledningsnettet. Se under Vandprøver.

 

25-04-2020:

Resultatet af den store årlige vandprøve. Se under Vandprøver.

 

16 Mar. 2020:

På grund af Corona virus situationen er Generalforsamlingen den 24. marts 2020 udsat på ubestemt tid.

Derudover:

Vi har i dag e-mailadresser for 22 husstande i Stærkende.

For at lette kontakten til medlemmerne vil vi meget gerne have en e-mailadresse for alle husstande.

Send den venligst til Kristian Riegels Thomsen kristian@riegels.dk med oplysning om navn og adresse.

 

1 Mar. 2020:

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling -

 

24/3-2020, kl. 19.30, Reerslev Forsamlingshus

 

 

 

*** 23/9-2019 ***

 

Koge-anbefalingen er ophævet - ingen problemer med vandet.

Se under 'Vandprøver' og 'Referater - Blok'.

 

 

I tilfælde af vandproblemer

kontaktes - indtil videre

Erik Ørving, tlf.: 40269056

eller en fra bestyrelsen.