Velkommen til Stærkende Vandværk's hjemmeside


30-05-2023:

Der vil være afbrydelser i vandforsyningen i morgen d. 31-05-2023. Det skyldes fejlfinding på vandværket for at nedbringe strømforbruget.

Vi beklager den korte frist samt den ulejlighed det kan medføre.

 

23-05-2023:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling - se 'Referater - Blok'

 

11-05-2023:

De på indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling nævnte punkter, blev vedtaget.

Dvs. vi ændre selskabsformen fra I/S til a.m.b.a og derudover ordlyden i vedtægterne fra revisor til bilagskontrollant. Ydermere blev det vedtaget, at information herunder indkaldelser foregår papirløst.

Ordlyden af de nye vedtægter kan ses under 'Vedtægter'.

 

20-04-2023:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling -

10/5-2023, kl. 19.30 på Dybkærgård, Stærkendevej 173 hos Per Hyldahn

Dagsorden - se under 'Generalforsamling'

 

11-04-2023:

Referat fra ordinær generalforsamling - se 'Referater - Blok'

 

23-03-2023:

Ny bestyrelsesoversigt - se 'Bestyrelsen'

 

08-03-2023:

Nyt menupunkt oprettet: 'Ledningsnet/LER2', hvor vores ledningsnet samt stophaner er indtegnet.

 

04-03-2023:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling -

22/3-2023, kl. 19.30 på Dybkærgård, Stærkendevej 173 hos Per Hyldahn

Dagsorden - se under 'Generalforsamling'

 

03-03-2023

Resultatet af vandprøver taget d. 27/2-23, er lagt under 'Vandprøver'.

 

03-02-2023

Onsdag d. 8/2-2023 fra ca. 08.15 til efter middag, vil Rambøll og jeg gå rundt og foretage opmåling af vandledninger, stophaner, målerbrønde og lignende. Da nogle af stophanerne og målerbrøndene ligger inde på matriklerne, bliver vi desværre nødt til at gå ind på grundene (specielt Dybkærvænget).

Formålet med opmålingen er at leve op til kravene i LER2 bekendtgørelsen, der tilsiger at ledningsejere skal have digitaliseret deres net - i vores tilfælde vandledninger osv.

Efter at digitaliseringen og kontrol af data er tilvejebragt, vil de blive lagt på hjemmesiden, således at alle kan se indsamlede data i PDF-format.

Venligst

Erik Ørving

 

18-12-2022:

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 8/12-2022 - se under 'Referater'.

 

15-12-2022:

Så har vandværket fået installeret to nye trykpumper og vandet er kommet tilbage ved 14 tiden. Som sagt, har vi fået redundans på forbrugssiden og derudover, et mindre strømforbrug.

 

09-12-2022:

På torsdag d. 15/12-2022 vil der forekomme afbrydelser i vandet mellem ca. 09.00 og 13.00. Det skyldes, at vandværket er ved at få installeret to nye trykppumper der endeligt skal tilsluttes. Dermed har vi fået redundans på forbrugssiden samt et mindre strømforbrug.

 

09-09-2022:

Det sidste resultat af vandprøverne er lagt op under 'Vandprøver'.

 

29-08-2022:

De første resultater af vandprøverne er lagt op under 'Vandprøver'.

 

21-08-2022:

Torsdag d. 25-08-2022 vil der blive taget vandprøver på vandværket og på ledningsnettet.

Resultatet forventes ca. 1 September og vil blive lagt under 'Vandprøver'.

 

18-07-2022:

Fra d. 19/7-2022 og ugen ud, kan der forekomme enkelte korte afbrydelser af vandforsyningen. I lighed med forrige info, skyldes det ændring af trykpumpe systemet på vandværket. Afbrydelserne vil ske efter kl. 09.00 og inden kl. 15.00.

 

07-07-2022:

D. 14/7-2022 kan der forekomme enkelte korte afbrydelse af vandforsyningen. Det skyldes ændring af trykpumpe systemet på vandværket.

 

07-04-2022:

Elregnskab - se under Referater - Blok.

 

05-04-2022:

Referat fra generalforsamling 2022:

Referat fra Generalforsamling 22

 

01-04-2022:

Resultat af vandprøver - boreprøver; dvs. før filteret direkte fra boringen.

Se under vandprøver

 

16-3-2022:

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling -

 4/4-2022, kl. 19.30, Reerslev Forsamlingshus

 

19-11-2021:

Referat fra generalforsamling 2021:

Referat Generalforsamling 2021

 

18-11-2021:

PFAS vandprøve lagt under 'Vandprøver' - vi har ingen problemer!

 

27-10-2021:

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling -

 16/11-2021, kl. 19.30, Reerslev Forsamlingshus

 

30-09-2021:

Resultat af vandprøve. Se under Vandprøver

 
01-08-2021:
Som funktion af ferie, varetages driften af vandværket af Arne Frandsen, Stærkendevej 155A i perioden 3/8 - 12/8 begge dage incl.
Arne kan træffes på tlf.: 41 35 90 73.
 
26-05-2021:
Fra dags dato, har vandværket ingen formand eller næstformand. Det skyldes ikke uenighed, men sygdom/alder og manglende interesse.
Derfor - såfremt du har ønsker i retning af at blive formand/næstformand i vores private vandværk - kom frisk frem - vi mangler dig.
 

22-02-2021:

Resultat af vandprøve. Se under Vandprøver

 

12-11-2020:

Vandet kan have en brunfarvning - det er ikke farligt, men en konsekvens af branden i huset Stærkendevej 167 og dermed brandvæsnets 'sug' i ledningsnettet.

 

15-10-2020:

Resultatet af vandprøve taget ude på ledningsnettet. Se under Vandprøver.

 

25-04-2020:

Resultatet af den store årlige vandprøve. Se under Vandprøver.

 

16 Mar. 2020:

På grund af Corona virus situationen er Generalforsamlingen den 24. marts 2020 udsat på ubestemt tid.

Derudover:

Vi har i dag e-mailadresser for 22 husstande i Stærkende.

For at lette kontakten til medlemmerne vil vi meget gerne have en e-mailadresse for alle husstande.

Send den venligst til Kristian Riegels Thomsen kristian@riegels.dk med oplysning om navn og adresse.

 

1 Mar. 2020:

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling -

 

24/3-2020, kl. 19.30, Reerslev Forsamlingshus

 

 

 

*** 23/9-2019 ***

 

Koge-anbefalingen er ophævet - ingen problemer med vandet.

Se under 'Vandprøver' og 'Referater - Blok'.

 

 

I tilfælde af vandproblemer

kontaktes

Erik Ørving, tlf.: 40269056

eller en fra bestyrelsen.