Menighedsrådet og landsbylauget iniviterede til viseaften
9 april 2008 i forsamlingshuset i anledning af sangens år.
Det var en hyggelig aften med sange fra højskolesangbogen
 og Reerslev-Stærkendes sanghæfte. med akkompagnement
af Viggo Kanding på
klaver og Grethe Grøn, som sang for.