D. 25-08-07 blev sommerfesten afholdt i miniformat med
grillparty i forsamlingshuset.
 Det blev en hyggelig dag med mange deltagere.