Facts om trafikken på Tingstedvej

 

 

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen mener beboerne, at der flere steder på Tingstedvej er dårlige udsynsforhold, specielt i krydset ved Sognevej og svinget ved købmanden. Svinget ved Thorsbrovej nævntes også af flere; her er forholdene siden blevet værre, fordi der nu også er udkørsel fra Stendyssevej.

Spørgeskemaundersøgelsem viste at beboerne føler der kører mange tunge køretøjer gennem byen. Samtlige trafiktæl-linger har afkræftet dette forhold.

Spørgeskemaundersøgelsen viste, at beboerne føler der køres for hurtigt på Tingstedvej, hvilket i højeste grad er blevet bekræftet af samtlige trafiktællinger.

Trafiktællingen fra november 2000 er datamæssigt den bedste, da de to andre tællinger enten er fejlbehæftede eller for gamle. Tællingen viser at Tingstedvej på hverdage passeres af ca. 1000 biler. Den største belastning er om morgenen ved skolen, hvor der kommer ca. 160 biler mellem kl. 7 og 8. De 139 biler kommer fra Tuneretningen, mens 34 kører mod Tune.

En fintælling foretaget ca. tyve gange af laugets trafikudvalg mellem kl. 7.45 og 8.00 viser, at i dette ene kvarter passerer 90-100 biler skolen, dvs. langt hovedparten af bilisterne kommer samtidig med at der er flest skolebørn på vejen.

Flere tællinger viser at kun et mindretal (<20) af de biler, som passer skolen mellem kl. 7.45 og 8.00 har ærinde på skolen. Resten er altså ikke-skolerelevant myldretidstrafik.

Efter kl. 8 falder intensiteten af biltrafikken ved skolen drastisk. Aftenmyldretiden er på 160 biler mellem kl. 16 og 17.

Ved Tingstedvej nord passerer dagligt 800 biler, lige mange ind og ud af byen. Som helhed er intensiteten 2/3 sammenlignet med forholdene ved skolen.

Gennemsnitshastigheden er ca. 50 km/t, fordi mange kører for hurtigt: Mellem hver fjerde og hver anden bilist kører for hurtigt. Dette gælder også udfor skolen og børnehaven, hvor 30-40 % af bilisterne kører for hurtigt.

På Tingstedvej nord kører et par procent af bilisterne mere end 75 km/t. Ved skolen er det under en procent pga. bumpet i fodgængerfeltet.

Landsbylaugets trafikudvalg har kendskab til at der inden for det sidste år er sket to bilsammenstød på Tingstedvej. Lauget bekendt er der ikke sket uheld med personskade i det seneste tiår. Beboerne oplever til gengæld ofte særdeles farlige situationer, hvor et ubetænksomt barn eller en uopmærksom bilist er få millimeter fra uheld i morgenmyldretrafikken.

I forbindelse med Cykel-til-skole-kampagnen 2002 blev der opsat en fartmåler ved Reerslev skole på Tingstedvej. fire morgner i træk blev der lavet en uvidenskabelig undersøgelse af om der blev kørt for hurtigt. Tællingerne blev lavet lige ved og efter skoletids begyndelse. Resultatet var interessant:

Morgenhastigheder på Tingstedvej ved skolen, 2002

    

Gennemsnitsfart Højeste

 

Antal biler

Nordfra mod skolen

35

46

km/t 15

Sydfra mod skolen

45

56

km/t 20

Konklusionen er derfor: 

1. Ganske få biler kører for hurtigt om morgenen, for der er simpelthen ikke plads til at overhale eller køre for hurtigt. Specielt dem der kommer nordfra ad Tingstedvej kører ikke for hurtigt, fordi der er så mange cykelbørn, som fylder vejen. 

2. Problemet er at der kører for mange biler omkring kl. 8, netop samtidig med at alle børnene er på vej til skole.