Sct Hans aften blev afholdt med en hvis succes, for vejrguderne havde drillet båltænderne med en ordentlig skylle sidst på eftermiddagen, men med forstærkning af nyt tørt halm lykkedes det at få bålet tændt.Så det blev alligevel en god aften.