Tidligere bestyrelser

1988-89

Jørn Würtz

Aage Christensen

Ole Bruun

Kirsten Hedin

Inger Buhl

Mogens Larsen

Poul Jensen

Ulla Christensen

Dorthe Hansen

Helle Legaard

1989-90

Jørn Würtz

Aage Christensen

Ole Bruun

Kirsten Hedin

Inger Buhl

Mogens Larsen

Poul Jensen

Helle Legaard

Jytte Frandsen

Helle Schmidt

1990-91

Jørn Würtz

Aage Christensen

Ole Bruun

Kirsten Hedin

Helle Schmidt

Mogens Larsen

Poul Rasmussen

Helle Legaard

Anne Grete Severin

Bendt Munthe

1991-92

Jørn Würtz

Anne Grete Severin

Ole Bruun

Helle Schmidt

Poul Rasmussen

Bendt Munthe

Jørgen Holmsted

Hans Hedin

Elin Skydsgård

Gurli Kjep

1992-93

Anne Grete Severin

Jørgen Holmsted

Elin Skydsgård

Helle Schmidt

Poul Rasmussen

Bendt Munthe

Gurli Kjep

Hans Hedin

Monica Stoye

Dick von den Berg

1993-94

Anne Grete Severin

Jørgen Holmsted

Elin Skydsgård

Gurli Kjep

Poul Rasmussen

Bendt Munthe

Helle Schmidt

Hans Hedin

Monica Stoye

Rie Michaelsen

1994-95

Anne Grete Severin

Jørgen Holmsted

Elin Skydsgård

Gurli Kjep

Bendt Munthe

Hans Hedin

Mogens Larsen

Aase Borge

Monica Stoye

Rie Michaelsen

1995-96

Preben Hedegaard

Aase Borge

Elin Skydsgård

Gurli Kjep

Mogens Larsen

Mette Hendriksen

Niels Thomsen

Anne Lene Petersen

Kirsten Halby

Lars Ole Hansen

1996-97

Preben Hedegaard

Mogens Larsen

Mette Hendriksen

Anne Lene Petersen

Aase Borge

Niels Thomsen

Niels Paulsen

Kirsten Halby

Lars Ole Hansen

Grethe Würtz

1997-98

Lars Ole Hansen

Mogens Larsen

Martin Christensen

Gurli Kjep

Aase Borge

Niels Thomsen

Kirsten Halby

Niels Paulsen

Mette Hendriksen

Grethe Würtz

1998-99

Lars Ole Hansen

Martin Christensen

Johan Galster

Gurli Kjep

Niels Thomsen

Kirsten Halby

Niels Paulsen

Peter Hove

Niels Jensen

Jørgen Holmsted

1999-2000

Lars Ole Hansen

Martin Christensen

Johan Galster

Gurli Kjep

Kirsten Halby

Niels Paulsen

Mogens Larsen

Lene Halstrøm

Niels Jensen

Jørgen Holmsted

2000-2001

Lars Ole Hansen

Martin Christensen

Johan Galster

Gurli Kjep

Mogens Larsen

Lene Halstrøm

Anne Grete Severin

Grethe Grøn

Ken Igel

Anne Lene Petersen

2001-2002

Mogens Larsen

Anne Grete Severin

Johan Galster

Lene Halstrøm

Niels Stryhn Tollundgaard

Jesper Petersen

Ken Igel

Grethe Grøn

Anne Lene Petersen

Hanne Petterson

2002-2003

Mogens Larsen

Anne Grete Severin

Grethe Grøn

Lene Halstrøm

Niels Stryhn Tollundgaard

Jesper Petersen

Johannes Thulesen

Gurli Kjep

Allen Corfitsen

Anette Moss

2003-2004

Grethe Grøn

Jesper Petersen

Johannes Thulesen

Gurli Kjep

Allen Corfitsen

Anne Marie Ørving

Lene Willunsen

Kirsten Halby

Lotte Klausen

Carsten Pedersen

2004-2005

Johannes Thulesen

Anne Marie Ørving

Mogens Larsen

Gurli Kjep

Lene Willunsen

Kirsten Halby

Lotte Klausen

Jesper Petersen

Carsten Pedersen

Ulla Christensen

2005-2006

Johannes Thulesen

Anne Marie Ørving

Tina Koudal

Gurli Kjep

Kirsten Halby

Lotte Klausen

Mogens Larsen

Jens Midtgård

Ulla Christensen

Carsten Pedersen

2006-2007

Jens Midtgård

Anne Marie Ørving

Tina Koudal

Lene Johnsson

Kirsten Halby

Mogens Larsen

Mariann Jensen

Bent Grønkjær

Ulla Christensen

Carsten Pedersen

2007-2008

Jens Midtgård

Mogens Larsen

Ulla Christensen

Bent Grønkjær

Michael Michaelsen

Carsten Pedersen

Lisbeth Jakobsen

Claus Wolff

Jytte Larsen

René Andersen

2008-2009

Jens Midtgård

Michael B Clausen

Ulla Christensen

Dan Petersen

Michael Michaelsen

René Andersen

Claus Wolff

Jytte Larsen

Kirsten Halby

Else Nielsen

2009-2010

Michael B Clausen

Kirsten Halby

Ulla Christensen

Dan Petersen

Michael Michaelsen

René Andersen

Kenneth Wexøe

Jytte Larsen

Nick Ziegler

Else Nielsen

2010-2011

Michael B Clausen

Kirsten Halby

Ulla Christensen

Dan Petersen

Michael Michaelsen

Nick Ziegler

Kenneth Wexøe fratrådt 16-06

Karin Øhlenschlæger

Else Nielsen Bestyrelse 16-06

Aage Christensen

2011-2012

Michael B Clausen

Kirsten Halby

Lars Andersen

Niels Paulsen

Nick Ziegler

Karin Øhlenschlæger

Tanja Borge

Preben Rosenberg

Aage Christensen

Michael Michaelsen

2012-2013

Kirsten Halby

Tanja Borge

Lars Andersen

Michael Michaelsen

Niels Paulsen

Nick Ziegler

Torben R. Nielsen

Sigrid M. Rasmusssen

Michael B Clausen

Aage Christensen

2013-2014

John Severin

Torben R. Nielsen

Lars Andersen

Michael Michaelsen

Nick Ziegler

Sigrid M. Rasmussen

Anne Birgitte Stubkjær

Finn Gottrup

Kirsten Halby

Michael B Clausen

2014-2015

John Severin

Torben R. Nielsen

Lars Andersen

Sigrid M. Rasmussen

Anne Birgitte Stubkjær

Finn Gottrup

Kirsten Halby

Michael B Clausen

Nick Ziegler

Aiah Noack

2015-2016

John Severin

Torben R. Nielsen

Lene Johnsson

Sigrid M. Rasmussen

Anne Birgitte Stubkjær

Finn Gottrup

Kirsten Halby

Michael B Clausen

Nick Ziegler

Helle Leegaard

2016-2017

John Severin

Lene Johnsson

Kirsten Halby

Anne Birgitte Stubkjær

Finn Gottrup

Michael B Clausen

Vibeke Hjord Stürup

Mads Ring Hansen

Nick Ziegler

Sigrid M. Rasmussen

 

2017-2018

Mads Ring Hansen

Sarah Mahdi

Lene Johnsson

Christina Søe

Kirsten Halby

Birthe Holst

Nick Ziegler

Vibeke Hjord Stürup

Anne Birgitte Stubkjær

John Severin

2018-2019

Christina Søe Langholm

Mads Ring Hansen

Lene Johnsson

Michael Kjeldsen

Birthe Holst Christensen

Nick Ziegler

Kristian Riegels Thomsen

Sarah Mahdi

Kirsten Halby

Jimmie Johansson

2019-2020

Kirsten Halby

Mads Ring Hansen

Kristian Riegels Thomsen

Michael Kjeldsen

Birthe Holst Christensen

Nick Ziegler

Jimmie Johansson

Mette Stribolt

Christina Søe Langholm

Lene Lyngsie