Allehelgensdag
søndag d. 4 nov. 2012

Ca. 35 voksne og børn havde fundet vej til Familiegudstjenesten i Reerslev kirke på Alle Helgens Dag.
Det blev en smuk og stemningsfuld gudstjeneste, som startede med at vores kirkesanger Aage Christensen sang ”Jerusalem”, i en meget flot version, hvorefter der blev talt, sunget salmer og konfirmanderne holdt lysoptog, inden vi afsluttede ude på kirkegården, hvor der blev tændt lys ved gravene og sunget en stilfærdig salme i fællesskab, inden vi alle gik over i sognehuset. Her havde menighedsrådet sørget for kaffe, saftevand og pandekager til alle og vi havde nogle dejlige timer, inden det hyggelige samvær sluttede ved sekstiden. Vi glæder os til at se endnu flere, til de kommende arrangementer i kirke og sognehus, hvor vi selvfølgelig vil annoncere i forvejen.

Vi takker alle for deres støtte og opbakning til arrangementerne.

På vegne af Reerslev kirke
Peter Reumert
Fungerende sognepræst