Ren By 26 marts 2017

Affald i bilernes spor
Store Skraldedag i Reerslev og Stærkinde blev afholdt en uge før Naturfredningsforeningens landsdækkende affaldsdag. 12 mødte op i strålende solkins og gav naturen en hånd med forårsrengøringen:  På tre timer indsamlede vi 200 kg affald, ialt 19 sække. Den overvejende del blev fundet langs landevejene, mens Hedelandsindsamlingen kun bidrog med en enkelt sæk. Ganske tankevækkende at mange bilister holder deres biler ryddelige og rene ved at smide affaldet ud af vinduet.
Hertil kom to rustne biler, en harve og to læs byggeaffald i en mergelgrav. Så det var lige 600 kg affald mere. Dette affald meldte vi også til Teknisk Forvaltning i Høje Tårstup Kommune sidste år, men vi melder det igen i år og ser hvad der sker.